26

jul

by ton

Een horror-film uit Cuba! Ziet er best wel gaaf uit.

Via I-Dordt:

Jasper Mos, de Dordtse variant van Halbe Zijlstra, heeft afgelopen vrijdag een voorschot genomen op de cultuurnota die hij morgen aan de raad aanbiedt. Hij vertelde dat wantijpop zal moeten zorgen voor eigen inkomsten en minder subsidie krijgt. Er wordt al hardop getwijfeld of het festival dan nog wel door kan gaan.

Maar dat geeft toch niks, dan vragen we toch gewoon of het TROS muziekfeest nog een keer komt. Is toch ook cultuur? En is toch ook leuk?

Denk er maar even niet aan: Toch tijd voor een revolutie??????????????????

25

jul

by ton

College Dordrecht investeert in cultuur
14 juli 2011
Door Rodie van Drongelen

Het college van burgemeester en wethouders van Dordrecht hecht groot belang aan de culturele voorzieningen in Dordrecht. Het college wil het niveau op peil houden, met daarbij extra aandacht voor twee pijlers: cultuurhistorie en podiumkunsten. Dat staat in de nieuwe cultuurnota ‘De kracht van het lokale 2.0’. Uitgangspunten zijn vertrouwen en verantwoordelijkheid, sterker maken wat sterk is, goed gastheerschap en kwaliteit. Daarbij wordt vanaf 2012 10% op het totale budget voor cultuur bezuinigd. Dit komt overeen met 1,6 miljoen euro.

Het college zet deze collegeperiode in op een breed en gevarieerd cultureel aanbod. In een tijd waar financiële mogelijkheden uiterst beperkt zijn, ontkomt ook de culturele sector niet aan bezuinigingen. De bezuinigingen zitten in samenwerking van de gemeentelijke cultuurbedrijven, verzelfstandiging van Schouwburg Kunstmin, en bij culturele educatie en structurele subsidies.

Culturele aantrekkelijkheid
Het college voert weliswaar bezuinigingen door, maar pleegt een grote inzet op het verbeteren van de culturele aantrekkelijkheid van de stad. De nieuwe cultuurnota vormt het beleidskader voor de periode 2011 – 2014. De aanwezige kwaliteiten in de stad worden zo goed mogelijk benut. Wethouder van cultuur Jasper Mos: “We maken sterker wat al sterk is en zorgen voor een programmering die Dordtenaren en bezoekers aanspreekt, die bijdraagt aan een positief beeld van onze stad in het hele land en die toeristen naar Dordrecht trekt.”

Oproep tot samenwerking
Er ligt deze collegeperiode een flinke bezuinigingstaakstelling (vanaf 2012 1,6 miljoen euro). Vanuit het principe vertrouwen en verantwoordelijkheid daagt het college het culturele veld uit om op ondernemende wijze meer initiatieven te nemen en de samenwerking op te zoeken. Een voorbeeld daarvan is de landelijke intocht van Sinterklaas op 12 november 2011.

Cultuur levert een belangrijke bijdrage aan het versterken van de economische positie van de stad en de ontwikkeling van een aantrekkelijk woonklimaat. De afgelopen jaren is er door het gemeentebestuur geïnvesteerd in de ontwikkeling van de culturele infrastructuur van Dordrecht: in gebouwen, in makers, in participatie en educatie. Met een deel van deze investeringen is het college volop aan de slag. Zo zijn de bouwwerkzaamheden aan het Energiehuis in volle gang.

Nieuwe cultuurorganisatie
De prioriteit van een relatief hoogstaand en samenhangend aanbod op de terreinen van erfgoed en beeldende kunst, wordt ingevuld in het Hofkwartier. Schouwburg Kunstmin wordt gerenoveerd en gaat als stichting verder. Daarnaast zullen de Dordtse Musea, Erfgoedcentrum DiEP en het CBK worden samengevoegd tot één nieuwe organisatie. Wethouder Jasper Mos over de samenvoeging: “Deze organisatie krijgt de opdracht inwoners en toeristen kennis te laten maken met beeldende kunst en de geschiedenis van de stad. Het is een archief, museum en laboratorium tegelijk en programmeert zowel binnen als buiten de muren. De meerwaarde ligt in de samenwerking en inhoudelijke kansen.”

De cultuurnota ligt vanaf woensdag 13 juli tot en met vrijdag 9 september ter inzage in de Stadswinkel in het Stadskantoor en is gedurende die periode ook te raadplegen op de gemeentelijke website. De nota wordt vervolgens door de gemeenteraad besproken en vastgesteld.

22

jul

by ton

3 filmpjes van RTV Dordrecht:

Van Dordrecht.net:

DORDRECHT – ,,Die datum moet weer onder de aandacht komen”. Dat twitterbericht heeft RTV Rijnmond journalist Thijs Blom de wereld ingestuurd om aandacht te vragen voor 19 juli.

De gemeente Dordrecht heeft, via Dordt marketing, al eerder laten weten dat Dordrecht zich een unieke positie kan verwerven door zich meer te presenteren als stad van het begin. De vrije Statenvergadering van 19 juli 1572, in het Hof, legde de basis voor de nederlandse onafhankelijkheid. RTV Rijnmond zendt tussen 17 en 19 uur vanuit het Hof uit. Ook burgemeester Arno Brok zal zich dinsdag gaan uitspreken voor meer aandacht voor 19 juli.

Koningin Juliana kwam in 1972 nog naar Dordrecht ivm de Vrije Statenvergadering en de restauratie van het Hof. In 1947 woonde zij nog als kroonprinses een herdenkingsbijeenkomst bij. In oktober 2001 kwam kroonprins Willem Alexander naar het Hof met Maxima aan zijn zijde.

In het herinrichtingsplan voor het Hof speelt de betekenis van 19 juli 1572 een grote rol.